USŁUGI BHP

Potrzebujesz uporządkować sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej formie? Pracownicy nie mają aktualnych szkoleń? Nie wiesz jak opracować dokumenty, aby w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie zapłacić mandatu?

Oznacza to, że jesteś we właściwym miejscu, ponieważ nie tylko pomogę Ci w sprawach formalnych to dodatkowo przygotuję materiały i szkolenia w kreatywnej i ciekawej formie.

Poniżej znajdziesz informacje o świadczonych usługach, a jeżeli chcesz się od razu ze mną skontaktować napisz do mnie lub zadzwoń, w tym celu przejdź do stron KONTAKT

Szkolenia

Prowadzę szkolenia w ciekawej formie, tak by uczestnicy się nie nudzili. Podczas szkoleń wykorzystuję samodzielnie przygotowane flipcharty w formie wizualnej.

Sporządzenie dokumentacji

Pomogę opracować niezbędne dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy takie jak ocenę ryzyka zawodowego. Sporządzę również w razie potrzeby dokumentację powypadkową.

Nadzór na budowie

Przeprowadzę audyt placu budowy skontroluję stan zabezpieczeń bhp, na wysokim poziomie, także wg standardów międzynarodowych. Przeprowadzę inspekcje bhp budowy cyklicznie, np. raz w tygodniu w nieregularnych dniach, by sprawdzić faktyczny stan bhp. Z każdego pobytu na budowie sporządzę protokół ze zdjęciami z moimi komentarzami.

Pierwsza Pomoc

Jestem Instruktorem pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu. Rekomenduję szkolenia PCK, ponieważ są opracowane w ciekawy sposób, tak by w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy działać na schematach. Podczas kursu jest dużo ćwiczeń pod okiem instruktorów, by utrwalić schematy.

Obsługa firmy

Pracodawco czy wiesz, że to na Tobie ciąży odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy? Pamiętaj, że możesz te zadania zlecić mi, sporządzenie audytu wejściowego, pomogę uporządkować i poprowadzę na bieżąco sprawy związane z bhp.