NADZÓR NA BUDOWIE

Nadzory inwestorskie na budowie

Od kilku lat nadzoruję duże inwestycje w międzynarodowych firmach pod względem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, także wg standardów międzynarodowych.

Inspekcje BHP – standardy

Zakres zadań zawsze ustalam w umowie z klientem. Inspekcje BHP budowy wykonuję zwykle jeden raz w tygodniu w różnych dniach tygodnia. Częstotliwość wizyt na początku uzgadniam ze zleceniodawcą. Po każdej inspekcji bhp na budowie sporządzam raport w treści uzgodnionej z klientem. Główną częścią raportu są zdjęcia z opisem pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń.

Jako minimum stosuję standardy bhp wymagane polskim prawem, ale jeżeli klient ma wyższe wymagania niż polskie to je stosuję. Klienci z kapitałem międzynarodowym często wymagają, by na ich budowach pracownicy stale nosili okulary ochronne lub paski przy kaskach zapinane pod brodą. W ramach umowy z klientem sprawdzam/konsultuję, także dokumentację bhp na budowie, tj. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), dziennik pracy operatora dźwigu, itp.

Dostosowanie raportowania do wymagań klienta

W ramach umowy biorę również udział w inspekcjach nadzorujących ze strony służby bhp klienta. Obecnie prowadzę budowy dla klienta, który wymaga dodatkowego raportowania, w tym oceny procentowej spełnienia wymagań bhp określonych przez klienta. Mogę sporządzić dokumentację bhp obejmującą, m.in. standardy bhp do wpisania w umowę z wykonawcą, na podstawie wytycznych klienta.

Nadzór inwestorski bhp możesz zlecić mi, w tym celu zapraszam do KONTAKTU.